Ilmoittautuminen oppilasvalintoihin

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukainen soitonopetus on tarkoittu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Uudet oppilaat valitaan valintakokeen perusteella.

MUSIIKKIOPISTON OPPILASVALINNAT PIDETÄÄN KEVÄISIN HUHTI-TOUKOKUUSSA

Ilmoittautuminen oppilasvalintoihin huhtikuussa.


Oppilasvalintoihin sisältyy musiikillisten valmiuksien testaamista (rytmin ja säveltason hahmottaminen) sekä oppilaan ja huoltajan haastattelu. Musiikkiopistoon pyrkiessä ei tarvitse osata soittaa mitään soitinta. Halutessaan voi valmistautua lyhyen, vapaavalintaisen laulun esittämiseen. Mikäli aiempia soitto-opintoja on ollut, voi valintakokeessa antaa lyhyen soittonäytteen.