Hankkeet ja projektit

Tieto- ja viestintäteknologia musiikkiopistojen opetussuunnitelman ja yhteistyön tukena

Aikataulu: 9/2017-12/2018

Rahoittaja: Opetushallitus

Osapuolet:
Lauttasaaren musiikkiopisto (päätoteuttaja)
Pakilan musiikkiopisto
Jokilaaksojen musiikkiopisto
Keski-Helsingin musiikkiopisto
Kuhmon musiikkiopisto
Lapin musiikkiopisto
Porvoonseudun musiikkiopisto
Sastamalan musiikkiopisto


Hankkeen tavoitteena on selvittää, arvioida ja kokeilla tieto- ja viestintäteknisiä (tvt) ratkaisuja, jotka

  • Edistävät oppilaan mahdollisuuksia aktiivisena toimijana (tavoitteiden asettaminen, valintojen tekeminen, arviointi, vastuun ottaminen)
  • Edistävät OPS-tavoitealueiden integroitumista opetuksessa (esim. esittäminen, harjoittelu, hahmottaminen, säveltäminen)
  • Lisäävät valinnaisuuden mahdollisuuksia (oppilaitosten yhteistyön avulla)

Hankkeeseen osallistuu musiikkiopistojen opettajia (ja rehtoreita), jotka voivat hankkeessa saatujen kokemusten perusteella tehdä omia ratkaisujaan jatkotoimenpiteistä. Joillakin opistoilla on jo suunniteltu tai aloitettu toimintamuotoja, joiden tuloksia ja kokemuksia jaetaan muille hankkeen osapuolille.

Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille Lauttasaaressa

Aikataulu: 8/2017-12/2018

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Harrastetunnit ovat osa hallitusohjelman kärkihanketta, joka parantaa taiteen ja kulttuurin saatavuutta lapsille ja nuorille. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee harrastetuntien järjestämistä.


Hankkeessa tarjotaan Lauttasaaren lapsille ja nuorille mahdollisuus osallistua monimuotoisesti taideopetukseen. Hanke kohdistuu päiväkoteihin ja kouluihin seuraavasti:

  • Taideopetusta päiväkoteihinLauttasaaren kunnallisiin päiväkoteihin viedään ammattitaitoisten TPO-opettajien opetusta musiikin ja tanssin yhteistyönä.
  • Soittopajat 1.-2. luokkalaisilleIltapäivätoiminnan yhteydessä toteutetaan yleismusiikillista kerhotoimintaa.
  • Soitonopetusta alakouluryhmilleIltapäivätoiminnan yhteydessä tarjotaan ryhmäopetusta (3-4 hengen ryhmissä).
  • Musiikkiteknologiapajat alakoululaisille (3.-4. luokka ja 5.-6. luokka) ja musiikkiteknologiapajat yläkoululaisille.