Pajat ja ryhmät

Musiikkiopisto järjestää koululaisille matalan kynnyksen ryhmäopetusta monipuolisilla sisällöillä. Keväällä 2020 suurin osa opetuksesta tapahtuu Hedengrenin koululla.

Lisätietoa kansliasta: puh. 044-2355065 (ma-to 9.30-17.00), kanslia@lmo.fi

Soittopajat

Soittopaja on 1.-4. luokkalaisille suunnattu toiminnallinen ryhmä, jossa tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin liikkeen, laulun ja erityisesti soittamisen avulla. Tunneilla ei tähdätä yksittäisen instrumentin hallintaan, vaan harjoitellaan oman laulun säestämistä ja yhteissoittoa esim. erilaisilla rytmisoittimilla, xylofoneilla, djembe-rummuilla, pienkanteleilla, ukuleleilla ja nokkahuiluilla.

Ryhmäkoko 4-8 oppilasta.

 • ma klo 14.30-15.15 1-2 lk. / Hedengren
 • ma klo 15.30-16.15 1-2 lk. / Vattuniemenkatu 5
 • ti klo 14.30-15.15 1-2 lk. / Hedengren
 • ti klo 15.15-16.00 1-2 lk. / Hedengren

Soittopajoja järjestetään kerran viikossa, 45 minuuttia kerrallaan ja 15 kertaa lukukaudessa. Osallistumismaksu on 100 euroa.

Musateknopajat

Musiikkiteknologiapajat ovat 3.-6. luokkalaisille suunnattuja kerhoja, joissa lähestytään musiikkia ja ääni-ilmaisua teknologian keinoin. Pajoissa tehdään digimusiikkia ja mm. pienimuotoisia rakentelu-, elektroniikka- ja koodausprojekteja.


Ryhmäkoko 4-6 oppilasta. Tunnit järjestetään Vattuniemen koululla.

 • ti klo 14.30-15.15
 • ti klo 15.15-16.00

Pajat järjestetään kerran viikossa, 45 minuuttia kerrallaan ja 15 kertaa lukukaudessa. Osallistumismaksu on 100 euroa.

SOITINRYHMÄT

Soitinryhmät kokoontuvat kerran viikossa, 45 minuuttia kerrallaan ja 15 kertaa lukukaudessa. Osallistumismaksu on 100 euroa.

Nokkahuilu- ja huiluryhmät ovat alakoululaisille suunnattua ryhmäopetusta, jossa tutustutaan nokkahuilun/huilun soittoon.

Ryhmäkoko n. 4 oppilasta. Tunnit järjestetään Hedengrenin koululla.

 • ke 15.30 (nokkahuilu)
 • ke 16.15 (huilu)

Kitararyhmät ovat alakoululaisille suunnattua ryhmäopetusta, jossa tutustutaan kitaransoittoon. Soitettava ohjelmisto riippuu osallistujien iästä ja osaamistasosta. Aiempaa soittokokemusta ei edellytetä. Tunnilla käytetään koulun kitaroita. Oppilas voi vuokrata opistolta soittimen opintojen ajaksi.

Ryhmäkoko n. 4 oppilasta. Tunnit järjestetään Hedengrenin koululla.

 • to 14.30
 • to 15.15 (aiemmin soittaneet)
 • pe 14.30
 • pe 15.15
 • pe 16.00 (aiemmin soittaneet)
 • pe 16.45 (perheryhmä, lapsen lisäksi voi osallistu aikuinen, ilmoita molemmat)
Torviryhmät ovat alakoululaisille suunnattua ryhmäopetusta, jossa tutustutaan käyrätorven ja pasuunan soittamiseen. Opetus tapahtuu neljän hengen ryhmässä, joka jakautuu ajoittain soittopareiksi. Ryhmää vetää kaksi opettajaa. Oppilas voi vuokrata opistolta soittimen opintojen ajaksi.
Tunnit järjestetään Vattuniemen koululla.
 • ma klo 14.30-15.15
Viuluryhmät ovat alakoululaisille suunnattua ryhmäopetusta, jossa tutustutaan viulun soittamiseen.
Tunnit järjestetään Hedengrenin koululla.
 • to klo 14.30-15.15
 • to klo 15.15-16.00