Pajat ja ryhmät lukuvuonna 2020-2021

Ilmoittautuminen syksyn 2020 ryhmiin tapahtuu alla olevasta linkistä to 1.5. alkaen. Lisätietoa tällä sivulla.

LINKKI ILMOITTAUTUMISLOMAKKEESEEN

Musiikkiopisto järjestää koululaisille matalan kynnyksen ryhmäopetusta monipuolisilla sisällöillä.

Opetus tullaan lukuvuonna 2020-2021 järjestämään kokonaisuudessaan Vattuniemen koululla. Alla oleva aikataulu voi vielä muuttua. Jos järjestelyt muuttuvat, huomioidaan muutoksissa kevään ilmoittautumisjärjestys.

Lisätietoa kansliasta: puh. 044-2355065 (ma-to 9.30-17.00), kanslia@lmo.fi

Soittopajat

Soittopaja on 1.-2. luokkalaisille suunnattu toiminnallinen ryhmä, jossa tutustutaan musiikkiin liikkeen, laulun ja erityisesti soittamisen avulla. Tunneilla ei tähdätä yksittäisen instrumentin hallintaan, vaan harjoitellaan oman laulun säestämistä ja yhteissoittoa esim. erilaisilla rytmisoittimilla, xylofoneilla, djembe-rummuilla, pienkanteleilla, ukuleleilla ja nokkahuiluilla.

Ryhmäkoko 4-8 oppilasta.

 • ma klo 14.30-15.15
 • ma klo 15.15-16.00
 • ti klo 14.30-15.15
 • ti klo 15.15-16.00

Soittopajoja järjestetään kerran viikossa, 45 minuuttia kerrallaan ja 15 kertaa lukukaudessa. Osallistumismaksu on 100 euroa.

Musateknopajat

Musiikkiteknologiapajat ovat 3.-6. luokkalaisille suunnattuja kerhoja, joissa lähestytään musiikkia ja ääni-ilmaisua teknologian keinoin. Pajoissa tehdään digimusiikkia ja mm. pienimuotoisia rakentelu-, elektroniikka- ja koodausprojekteja.


Ryhmäkoko 4-6 oppilasta.

 • ti klo 14.30-15.15
 • ti klo 15.15-16.00

Pajat järjestetään kerran viikossa, 45 minuuttia kerrallaan ja 15 kertaa lukukaudessa. Osallistumismaksu on 100 euroa.

SOITINRYHMÄT

Soitinryhmät kokoontuvat kerran viikossa, 45 minuuttia kerrallaan ja 15 kertaa lukukaudessa. Osallistumismaksu on 100 euroa.

Nokkahuilu- ja huiluryhmät ovat alakoululaisille suunnattua ryhmäopetusta, jossa tutustutaan nokkahuilun/huilun soittoon. Oppilas voi vuokrata opistolta huilun opintojen ajaksi. Nokkahuilu kannattaa hankkia itse vasta opettajan antamien ohjeiden perusteella.

Ryhmäkoko 4 oppilasta.

 • ke 15.30 (nokkahuilu)
 • ke 16.15 (huilu, jatkoryhmä)

Kitararyhmät ovat alakoululaisille suunnattua ryhmäopetusta, jossa tutustutaan kitaransoittoon. Soitettava ohjelmisto riippuu osallistujien iästä ja osaamistasosta. Aiempaa soittokokemusta ei edellytetä. Tunnilla käytetään koulun kitaroita. Oppilas voi vuokrata opistolta soittimen opintojen ajaksi.

Ryhmäkoko 4 oppilasta.

 • to 14.30
 • to 15.15 (aiemmin soittaneet)
 • to 16.00
 • pe 14.30
 • pe 15.15
 • pe 16.00 (aiemmin soittaneet)
 • pe 16.45 (lapsi+vanhempi-ryhmä, ilmoita molemmat, maksu molemmilta)
Torviryhmät ovat alakoululaisille suunnattua ryhmäopetusta, jossa tutustutaan käyrätorven ja pasuunan soittamiseen. Opetus tapahtuu neljän hengen ryhmässä, joka jakautuu ajoittain soittopareiksi. Ryhmää vetää kaksi opettajaa. Oppilas voi vuokrata opistolta soittimen opintojen ajaksi.
 • ma klo 14.30-15.15
Viuluryhmät ovat alakoululaisille suunnattua ryhmäopetusta, jossa tutustutaan viulun soittamiseen. Oppilas voi vuokrata opistolta soittimen opintojen ajaksi.
 • to klo 14.30-15.15
 • to klo 15.15-16.00