Pajat ja ryhmät

Musiikkiopisto järjestää koululaisille matalan kynnyksen ryhmäopetusta monipuolisilla sisällöillä. Syksyllä 2019 suurin osa opetuksesta tapahtuu Myllykallion koululla. Opettajamuutokset ovat mahdollisia.

Kuvataidekerhon toiminnalle ei ole toistaiseksi löydetty soveltuvia tiloja, joten ryhmiin ei voi tällä hetkellä ilmoittautua. Kerromme lisää, jos asiassa tapahtuu edistystä.

Lisätietoa kansliasta: puh. 044-2355065 (ma-to 9.30-17.00), kanslia@lmo.fi

Kevään 2020 opetuspaikoista ja mahdollisista muista muutoksista tiedotetaan joulukuun 2019 alkupuolella.

Soittopajat

Soittopaja on 1.-4. luokkalaisille suunnattu toiminnallinen ryhmä, jossa tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin liikkeen, laulun ja erityisesti soittamisen avulla. Tunneilla ei tähdätä yksittäisen instrumentin hallintaan, vaan harjoitellaan oman laulun säestämistä ja yhteissoittoa esim. erilaisilla rytmisoittimilla, xylofoneilla, djembe-rummuilla, pienkanteleilla, ukuleleilla ja nokkahuiluilla.

Ryhmäkoko 4-8 oppilasta.

Tunnit järjestetään Myllykallion koululla. Torstain ryhmät kokoontuvat Vattuniemenkadulla.

 • ma klo 14.30-15.15 1-2 lk.
 • ma klo 15.15-16.00 1-2 lk.
 • ti klo 14.30-15.15 1-2 lk.
 • ti klo 15.15-16.00 1-2 lk.

Soittopajoja järjestetään kerran viikossa, 45 minuuttia kerrallaan ja 15 kertaa lukukaudessa. Syksyn aloitus on viikolla 36. Osallistumismaksu on syksyn ajan 50 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee harrastustuntien järjestämistä.

Musateknopajat

Musiikkiteknologiapajat ovat 3.-6. luokkalaisille suunnattuja kerhoja, joissa lähestytään musiikkia ja ääni-ilmaisua teknologian keinoin. Pajoissa tehdään digimusiikkia ja mm. pienimuotoisia rakentelu-, elektroniikka- ja koodausprojekteja.


Ryhmäkoko 4-8 oppilasta. Tunnit järjestetään Myllykallion koululla.

 • ti klo 14.30-15.15
 • ti klo 15.15-16.00

Pajat järjestetään kerran viikossa, 45 minuuttia kerrallaan ja 15 kertaa lukukaudessa. Syksyn aloitus on viikolla 36. Osallistumismaksu on syksyn ajan 50 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee harrastustuntien järjestämistä.

SOITINRYHMÄT

Soitinryhmät kokoontuvat kerran viikossa, 45 minuuttia kerrallaan ja 15 kertaa lukukaudessa. Syksyn aloitus on viikolla 36. Osallistumismaksu on syksyn ajan 50 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee harrastustuntien järjestämistä.

Nokkahuilu- ja huiluryhmät ovat alakoululaisille suunnattua ryhmäopetusta, jossa tutustutaan nokkahuilun/huilun soittoon.

Ryhmäkoko n. 4 oppilasta. Tunnit järjestetään Myllykallion koululla.

 • ke 15.30 (nokkahuilu)
 • ke 16.15 (huilu)

Kitararyhmät ovat alakoululaisille suunnattua ryhmäopetusta, jossa tutustutaan kitaransoittoon. Soitettava ohjelmisto riippuu osallistujien iästä ja osaamistasosta. Aiempaa soittokokemusta ei edellytetä. Tunnilla käytetään koulun kitaroita. Oppilas voi vuokrata opistolta soittimen opintojen ajaksi.

Ryhmäkoko n. 4 oppilasta.Tunnit järjestetään Myllykallion koululla.

 • to 14.30
 • to 15.15 (aiemmin soittaneet)
 • pe 14.30
 • pe 15.15
 • pe 16.00 (aiemmin soittaneet)
 • pe 16.45 (perheryhmä, lapsen lisäksi voi osallistu aikuinen, ilmoita molemmat)
Torviryhmät ovat alakoululaisille suunnattua ryhmäopetusta, jossa tutustutaan käyrätorven ja pasuunan soittamiseen. Opetus tapahtuu neljän hengen ryhmässä, joka jakautuu ajoittain soittopareiksi. Kerhoa vetää kaksi opettajaa. Oppilas voi vuokrata opistolta soittimen opintojen ajaksi.
Tunnit järjestetään Myllykallion koululla.
 • ma klo 14.30-15.15
 • ma klo 15.15-16.00
Viuluryhmät ovat alakoululaisille suunnattua ryhmäopetusta, jossa tutustutaan viulun soittamiseen.
Tunnit järjestetään Myllykallion koululla.
 • to klo 15.15-16.00