Lukukausimaksut

Musiikkileikkikoulu 180 €
- Sisaralennus 1. lapsesta 20%
- Sisaralennus 2. lapsesta 50%
Valmennus

220 €
Instrumenttiopetus (laaja oppimäärä)
- Yksilöopetus
- Pariopetus
- Sisaralennus 30 €
480 €
300 €
Koululaisten ryhmäopetus

120 €
Muut maksut
- Kopiomaksu
- Röörimaksu (oboe ja fagotti)
- Soitinvuokra
- Ulkopuolinen opintosuoritus
10 €
45 €
40 €
150 €

Tuntien peruuntuminen

Opettajan sairastumisesta tai muusta äkillisestä syystä oppitunti tai toimintakerta voidaan perua kaksi kertaa lukukaudessa ilman, että sitä korvataan tai hyvitetään. Muskariopetukseen pyritään kuitenkin aina hankkimaan sijainen. Myös etäjärjestelyt katsotaan toimintakerraksi. Oppilaan poissaoloa ei korvata.

Taloudellinen tuki opintoihin

Taloudellista tukea harrastamiseen ja opintoihin voi hakea ja tiedustella mm. seuraavilta tahoilta:

Musiikkiopisto myöntää sisaralennukset ilman hakemusta.

Lukukausimaksun (yli 250 €) voi maksaa useammassa erässä sopimalla etukäteen kirjallisesti maksuaikataulusta. Ota yhteyttä: kanslia@lmo.fi.

Vapautusta tai huojennusta lukukausimaksusta voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen rehtorille osoitteeseen: matti.jordman@lmo.fi. Hakemuksessa on kuvattava taloudellisen tuen tarve ja kesto. Hakijan on varauduttava todistamaan tuen tarve mm. palkkatodistuksilla, jotka toimitetaan kuitenkin vasta pyydettäessä. Hakemus koskien koko lukuvuotta tulee lähettää elokuun aikana. Myös kesken lukuvuoden voi kysyä mahdollisuutta tukeen.