Lukukausimaksut

Musiikkileikkikoulu 180 €
- Sisaralennus 1. lapsesta 20%
- Sisaralennus 2. lapsesta 50%
Valmennus 220 €
Perusopetus (laaja oppimäärä)
- Instrumenttiopetus
- Pariopetus
- Sisaralennus 30 €
480 €
300 €
Koululaisten ryhmäopetus 100 €
Muut maksut
- Kopiomaksu
- Röörimaksu (oboe ja fagotti)
- Soitinvuokra
- Ulkopuolinen opintosuoritus
10 €
45 €
40 €
150 €

Taloudellinen tuki opintoihin

Taloudellista tukea harrastamiseen ja opintoihin voi hakea ja tiedustella mm. seuraavilta tahoilta:

Musiikkiopisto myöntää sisaralennukset ilman hakemusta.

Lukukausimaksun (yli 250 €) voi maksaa useammassa erässä sopimalla etukäteen kirjallisesti maksuaikataulusta. Ota yhteyttä: kanslia@lmo.fi.

Vapautusta tai huojennusta lukukausimaksusta voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen rehtorille osoitteeseen: matti.jordman@lmo.fi. Hakemuksessa on kuvattava taloudellisen tuen tarve ja kesto. Hakijan on varauduttava todistamaan tuen tarve mm. palkkatodistuksilla, jotka toimitetaan kuitenkin vasta pyydettäessä. Hakemus tulee lähettää elokuun aikana.