Musiikin perusteet ja valinnaiset ryhmäopinnot

Musiikin perusteiden alkeisopetuksessa oppilas harjaantuu rytmin, melodian ja harmonian hahmottamiseen ja saa valmiuksia käytännön muusikkouteen. Musiikin luku- ja kirjoitustaidot kehittyvät. Samalla tutustutaan musiikin historiaan ja eri tyyleihin. Oppilas saa valmiuksia myös säveltämiseen ja improvisointiin.


Valinnaisten ryhmäopintojen tavoitteena ovat mm. luovan tuottamisen taidot. Opinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota musiikin perusteiden opinnoissa hankittujen alkeistaitojen syventämiseen ja soveltamiseen eri tavoin.

Musiikin perusteiden opetus alkaa 16.8.2021

RYHMÄT 2021-2022

Lukuvuoden 2021-2022 ryhmien aikataulut

Kurssien sisältökuvaukset

Opettajat

MAANANTAI
opettaja Antti Korhola

TIISTAI
opettaja Antti Korhola

KESKIVIIKKO
opettaja Mari Sainio

TORSTAI
opettaja Matti Jordman