Musiikkileikkikoulu

Musiikkileikkikoulussa tarjotaan varhaisiän musiikkikasvatusta, joka tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Tavoitteena on tarjota lapselle musiikillisia elämyksiä, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle. Lapsen keskittymiskykyä, kuunteluherkkyyttä ja kielellisiä valmiuksia harjaannutetaan musiikin avulla. Toiminnallisten ja elämyksellisten tuntien lomassa lapsen motoriset taidot ja mielikuvitus kehittyvät. Musiikki ja leikki mahdollistavat itsensä ylittämisen ja erilaisten tunteiden ilmaisun. Lapsen itsetunto ja positiivinen minäkuva vahvistuvat kannustavassa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Musiikkileikkikoulussa harjoitellaan ryhmässä toimimista ja muiden ihmisten huomioon ottamista.

Ryhmät ja aikataulut

Usein kysyttyä muskarista

Ajankohtaista muskarissa

Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille, oppilaaksi otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmässä on 6-10 lasta, kaikki tunnit ovat 45 min kerran viikossa. Aamutunnit pidetään klo 9-12 välillä ja iltatunnit klo 16.30 alkaen. Opetusta järjestetään syyskaudella 17 ja kevätkaudella 18 kertaa.

Lukukausimaksu 180 eur.

Päiväkotimuskari
Päiväkoti Ankkalammessa Pohjoiskaarella ja Vattuniemessä toimii päiväkotimuskari. Päiväkodin lapset voivat osallistua muskariin päiväkotipäivän aikana.

Opettajat
Musiikkileikkikoulussa opettavat varhaisiän musiikinopettajat Riikka Helske (to ja pe aamujen ryhmät musiikkiopistolla, Ankkalampi Vattuniemi ja Ankkalampi Pohjoiskaari) ja Anna Rimmi (ma-to illat musiikkiopistolla ja Ankkalampi Pohjoiskaari).


TULE MUKAAN MUSKARIMAAILMAAN !

Ilmoittautuminen: puh. 09-6922913/Kati Ukkonen (ma-to klo 9.30-17.00) tai kanslia@lmo.fi