Musiikkileikkikoulu

Ilmoittautuminen syksyn 2020 muskareihin tapahtuu alla olevasta linkistä. Lisätietoa tällä sivulla.

LINKKI ILMOITTAUTUMISLOMAKKEESEEN

Musiikkileikkikoulussa tarjotaan varhaisiän musiikkikasvatusta, joka tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Tavoitteena on tarjota lapselle musiikillisia elämyksiä, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle. Lapsen keskittymiskykyä, kuunteluherkkyyttä ja kielellisiä valmiuksia harjaannutetaan musiikin avulla. Toiminnallisten ja elämyksellisten tuntien lomassa lapsen motoriset taidot ja mielikuvitus kehittyvät. Musiikki ja leikki mahdollistavat itsensä ylittämisen ja erilaisten tunteiden ilmaisun. Lapsen itsetunto ja positiivinen minäkuva vahvistuvat kannustavassa ja hyväksyvässä ilmapiirissä.

Ryhmät ja aikataulut

Usein kysyttyä muskarista

Ajankohtaista muskarissa

Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille, oppilaaksi otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmässä on 6-10 lasta, kaikki tunnit ovat 45 min kerran viikossa. Aamutunnit pidetään klo 9-12 välillä ja iltatunnit klo 16.30 alkaen. Tarkempaa tietoa muskarin käytännöistä löytyy muskarin ukk-sivulta.

Lukukausimaksu 180 eur.

Ilmoittautuminen kansliaan.

Päiväkotimuskari
Päiväkoti Ankkalammessa toimii päiväkotimuskari. Päiväkodin lapset voivat osallistua muskariin päiväkotipäivän aikana.

Opettajat
Musiikkileikkikoulussa opettavat varhaisiän musiikinopettajat Riikka Helske ja Pilvi Szilvay-Monto (sijaisina syksyn 2020 ajan Laura, Aino ja Krista).