Musiikkiopistotaso

Saatuaan perustason päättösuorituksen oppilas voi jatkaa opintojaan musiikkiopistotasolla. Musiikkiopistotason opintojen tavoitteena on, että oppilas
  • kehittää edelleen musiikin perustasolla saavutettuja taitoja ja tietoja niin, että hän saa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin
  • laajentaa musiikin ja sen eri tyylien tuntemustaan sekä syventää kykyään luovaan ilmaisuun musiikin keinoin.

Musiikin perusteiden opinnot sekä säännöllinen yhteismusisointi ja esiintyminen kuuluvat myös musiikkiopistotason opinto-ohjelmaan. Mahdolliset sivuaineopinnot suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä. Sivuaineen saamisesta opinto-ohjelmaan päättää rehtori.

Musiikkiopistotason päättösuorituksen saamiseksi oppilaalla tulee olla suoritettu pääaineen musiikkiopistotason suoritus sekä musiikin perusteiden yhteiset opinnot (MuPe mo).