Perustaso

Perustasolla annetaan instrumenttiopetusta pääasiassa peruskouluikäisille lapsille ja nuorille. Opintokokonaisuuteen kuuluu pääaineen opintojen lisäksi myös musiikin perusteiden opiskelua (MuPe) sekä yhteismusisointia.

Perustason opintojen tavoitteena on, että oppilas
  • oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja
  • oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia
  • kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitojaan
Oppilaskohtaisissa tavoitteissa pääpaino asetetaan hyvän musiikkisuhteen syntymiselle. Oppilaan opinto-ohjelma laaditaan vuosittain henkilökohtaisesti yhdessä opettajan kanssa. Arvioinnin tehtävänä on ohjata opiskelun tavoitteiden asettamista ja auttaa oppilasta niiden saavuttamisessa. Monipuoliseen, jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja.

Oleellinen osa perustason opintoja on säännöllinen esiintyminen sekä opiston omissa konserteissa että ulkopuolisissa tilaisuuksissa.