top of page

Moderato-opinnot

Yleisen oppimäärän opinnot (LMO:ssa "Moderato-opinnot") muodostuvat musiikin yhteisistä opinnoista ja teemaopinnoista. Yleisen oppimäärän opetusta järjestetään lasten ja nuorten lisäksi myös aikuisille. Yleisen oppimäärän yhteisten opintojen tarkoituksena on musiikin perustaitojen hankkiminen. Teemaopintojen tarkoituksena on yhteisissä opinnoissa hankittujen taitojen laajentaminen. 

Guitar Lesson

Yksilöopetus:

pianotunnit & kitaratunnit

 

Pianotunnit

Pianotunneille voi tulla kuka tahansa, ikärajaa tai vaadittua lähtötasoa tunneille osallistumiselle ei ole. Into ja halu oppia riittävät hyvin. Tunneilla keskitytään hyvän perustekniikan luomiseen ja tutustutaan monipuoliseen ohjelmistoon, kuitenkin aina oppilaan erityistarpeet ja toiveet huomioon ottaen. Edistyneempien oppilaiden kanssa tunneilla kartutetaan eri tyylilajeista koostuvaa ohjelmistoa ja keskitytään vielä syvemmin ilmaisullisiin ja tulkinnallisiin seikkoihin. Pianonsoittoon harrastuksena liittyvät tiiviisti sekä kotiharjoittelu että esiintymiset, jotka edistävät oppimista ja mahdollistavat etenemisen tunneilla. Piano on monipuolinen soitin, ja soittotaidosta on iloa elämän eri tilanteissa. Sillä voi säestää yhteislauluja tai itseä samalla laulaen, tai keskittyä solistiseen ohjelmistoon itse tulkiten.

Tervetuloa tunneille löytämään oma tapasi soittaa!

 

Kitaratunnit

Kitaratunneille voi tulla kuka tahansa, ikärajaa tai vaadittua lähtötasoa tunneille osallistumiselle ei ole. Into ja halu oppia riittävät hyvin alkuun. Tunneilla keskitytään hyvän perustekniikan luomiseen ja tutustutaan monipuoliseen ohjelmistoon, kuitenkin aina oppilaan erityistarpeet ja toiveet huomioon ottaen. Edistyneempien oppilaiden kanssa tunneilla kartutetaan eri tyylilajeista koostuvaa ohjelmistoa ja keskitytään vielä syvemmin ilmaisullisiin ja tulkinnallisiin seikkoihin. Kitaransoittoon harrastuksena liittyvät tiiviisti sekä kotiharjoittelu että esiintymiset, jotka edistävät oppimista ja mahdollistavat etenemisen tunneilla. Kitara on monipuolinen soitin, ja soittotaidosta on iloa varmasti elämän eri tilanteissa. Voit säestää yhteislauluja tai itseäsi samalla laulaen, tai keskittyä solistiseen ohjelmistoon itse tulkiten.

Tervetuloa tunneille löytämään oma tapasi soittaa!

Hinnat

Yksilöopetus 30 min 750 € / lukukausi

Yksilöopetus 45 min 1050 € / lukukausi

yksilöopetu
Boys in Guitar Class

Pariopetus:

pianotunnit & kitaratunnit

Pianotunnit

Pariopetuksessa opettaja käyttää sekä yhteistä materiaalia, että yksittäisten oppilaiden omia toivemateriaaleja erikseen. Tunnilla opettaja on molempien oppilaiden käytettävissä koko ajan, ja vertaisoppimista hyödynnetään tunneilla vahvasti. Yhdessä soittamisen taidot (kuuntelu, yhdessä tekeminen) ovat paritunneilla erityisenä kehitettävänä ja kehittyvänä osa-alueena. Tunneilla keskitytään hyvän perustekniikan luomiseen ja tutustutaan monipuoliseen ohjelmistoon, kuitenkin aina oppilaan erityistarpeet ja toiveet huomioon ottaen. Edistyneempien oppilaiden kanssa tunneilla kartutetaan eri tyylilajeista koostuvaa ohjelmistoa ja keskitytään vielä syvemmin ilmaisullisiin ja tulkinnallisiin seikkoihin. Tervetuloa paritunneille!

 

Kitaratunnit

Soittoparit muodostetaan samantasoisista ja samanikäisistä oppilaista. Pariopetuksessa opettaja käyttää sekä yhteistä materiaalia, että yksittäisten oppilaiden omia toivemateriaaleja erikseen. Tunnilla opettaja on molempien oppilaiden käytettävissä koko ajan, ja vertaisoppimista hyödynnetään tunneilla vahvasti. Yhdessä soittamisen taidot (kuuntelu, yhdessä tekeminen) ovat paritunneilla erityisenä kehitettävänä ja kehittyvänä osa-alueena. Tunneilla keskitytään hyvän perustekniikan luomiseen ja tutustutaan monipuoliseen ohjelmistoon, kuitenkin aina oppilaan erityistarpeet ja toiveet huomioon ottaen. Edistyneempien oppilaiden kanssa tunneilla kartutetaan eri tyylilajeista koostuvaa ohjelmistoa ja keskitytään vielä syvemmin ilmaisullisiin ja tulkinnallisiin seikkoihin. Tervetuloa paritunneille!

Hinnat

Pariopetus 30 min 400 € / oppilas / lukukausi

Pariopetus 45 min 600 € / oppilas / lukukausi

Yksittäinen tunti 45 min 70 € / opetuskerta

LMO_IMG_0687.jpg

Ryhmäopetus

 

Kuorot

 

6–9 -vuotiaiden lasten kuoro

Kuorossa lauletaan ja esitetään monipuolista musiikkia eri tyyleillä. Kuorossa laulaen lapsi saa kokemuksen yhteisöllisyydestä ja muiden kanssa toimimisesta musiikin keinoin. Tärkeintä on laulamisen ilo! Yhtyettä johtaa Päivi Järvinen. Osallistumismaksu, jos lapsi ei ole muussa opetuksessa.

 

10–15 -vuotiaiden lauluyhtye

Lauluyhtyeessä harjoitellaan monipuolista ohjelmistoa popista rokkiin, yksiäänisestä moniääniseen materiaaliin. Lauluyhtyeessä nuori saa kokemuksen yhteisöllisyydestä ja muiden kanssa toimimisesta musiikin keinoin. Tärkeintä on laulamisen ilo! Yhtyettä johtaa Päivi Järvinen.

 

Aikuisten kuoro

Aikuisten kuoro harjoittelee Vattuniemen ala-asteen koulun ruokalassa maanantaisin. Kuoroon ei ole pääsykokeita. Ohjelmisto on monipuolista ja koostuu eri tyylilajeista. Kuoro myös esiintyy aktiivisesti. Kuoroa johtaa Päivi Järvinen. 

 

Soitinryhmät

 

Kantele

Kanteleryhmissä tutustutaan 5-kielisen kanteleen soittoon. Oppilas voi vuokrata opistolta kanteleen opintojen ajaksi.

 

Nokkahuilu

Nokkahuiluryhmissä tutustutaan nokkahuilun soittoon. Nokkahuiluopinnot valmistavat myös muiden puhallinsoittimien haltuunottoon myöhemmin. Oppilas voi vuokrata opistolta  opintojen ajaksi.

 

Poikkihuilu

Poikkihuiluryhmissä tutustutaan poikkihuilun soittoon. Tunneilla opetellaan instrumentin hallintaa ja hyvää äänenmuodostusta. Oppilas voi vuokrata opistolta huilun opintojen ajaksi. 

 

Viulu

Viuluryhmissä tutustutaan viulun ja alttoviulun soittamiseen. Tunneilla opetellaan instrumentin hallintaa ja hyvää äänenmuodostusta. Oppilas voi vuokrata opistolta soittimen opintojen ajaksi.

 

Kitara

Kitararyhmissä tutustutaan kitaransoittoon. Soitettava ohjelmisto riippuu osallistujien iästä ja osaamistasosta. Aiempaa soittokokemusta ei edellytetä alkavissa ryhmissä. Oppilas voi vuokrata opistolta soittimen opintojen ajaksi.

 

Piano

Pianoryhmissä tutustutaan pianon soittamiseen. Piano tai sähköpiano on tärkeää olla kotiharjoittelua varten. Ryhmässä opiskelemalla muiden oppilaiden tuki ja esimerkki auttavat oppimisessa.

 

Soitinkaruselli 1–2 -luokkalaisille

Soitinkarusellissa kokeillaan useita soittimia lukuvuoden aikana. Mukana ovat aiempina vuosina olleet mm- huilu, nokkahuilu, klarinetti, kitara ja piano. Lisäksi tutustutaan muihin soittimiin kertaluontoisesti                     .

 

Muut ryhmät

 

Musakuvis

Musa-kuvis on poikkitaiteellinen ryhmä, jossa iloitaan ilmaisusta niin musiikin kuin kuvataiteenkin keinoin. Luovuus päästetään ryhmässä valloilleen laulaen, soittaen, piirtäen, maalaten ja askarrellen – vain mielikuvitus on rajana!

 

Tekno- ja bändi

Pajoissa tehdään musiikkia tietokoneilla ja oheislaitteilla sekä tutustutaan bändisoittimiin. Ryhmässä opetellaan mm. säveltämistä, sovittamista, äänitystä, editointia ja miksausta. Lisäksi tutustutaan erilaisiin muihin ääntä ja teknologiaa yhdistäviin menetelmiin. Bändisoittimilla (kitara, basso, sähkörummut, lyömäsoittimet, koskettimet) soitetaan helppoja kappaleita 4–5 oppilaan bändissä. Toiminnan painotus päätetään ryhmäkohtaisesti.

Soitinkaruselli 1–2 -luokkalaisille

Soitinkarusellissa kokeillaan useita soittimia lukuvuoden aikana. Mukana ovat huilu, nokkahuilu, klarinetti, kitara ja piano. Lisäksi tutustutaan muihin soittimiin.

Hinnat

Ryhmäopetus 210 € / oppilas / ryhmä / lukukausi

Choir Performing on Stage

Aikuisopetus

 

Pianotunnit

Pianotunneille voi tulla kuka tahansa, ikärajaa tai vaadittua lähtötasoa tunneille osallistumiselle ei ole. Into ja halu oppia riittävät hyvin alkuun. Tunneilla keskitytään hyvän perustekniikan luomiseen ja tutustutaan monipuoliseen ohjelmistoon, kuitenkin aina oppilaan erityistarpeet ja toiveet huomioon ottaen. Edistyneempien oppilaiden kanssa tunneilla kartutetaan eri tyylilajeista koostuvaa ohjelmistoa ja keskitytään vielä syvemmin ilmaisullisiin ja tulkinnallisiin seikkoihin. Pianonsoittoon harrastuksena liittyvät tiiviisti sekä kotiharjoittelu että esiintymiset, jotka edistävät oppimista ja mahdollistavat etenemisen tunneilla. Piano on monipuolinen soitin, ja soittotaidosta on iloa varmasti elämän eri tilanteissa. Voit säestää yhteislauluja tai itseäsi samalla laulaen, tai keskittyä solistiseen ohjelmistoon itse tulkiten.

Tervetuloa tunneille löytämään oma tapasi soittaa!

Kitaratunnit

Kitaratunneille voi tulla kuka tahansa, ikärajaa tai vaadittua lähtötasoa tunneille osallistumiselle ei ole. Into ja halu oppia riittävät hyvin alkuun. Tunneilla keskitytään hyvän perustekniikan luomiseen ja tutustutaan monipuoliseen ohjelmistoon, kuitenkin aina oppilaan erityistarpeet ja toiveet huomioon ottaen. Edistyneempien oppilaiden kanssa tunneilla kartutetaan eri tyylilajeista koostuvaa ohjelmistoa ja keskitytään vielä syvemmin ilmaisullisiin ja tulkinnallisiin seikkoihin. Kitaransoittoon harrastuksena liittyvät tiiviisti sekä kotiharjoittelu että esiintymiset, jotka edistävät oppimista ja mahdollistavat etenemisen tunneilla. Kitara on monipuolinen soitin, ja soittotaidosta on iloa varmasti elämän eri tilanteissa. Voit säestää yhteislauluja tai itseäsi samalla laulaen, tai keskittyä solistiseen ohjelmistoon itse tulkiten. Tervetuloa tunneille löytämään oma tapasi soittaa!

 

Aikuisten kuoro

Aikuisten kuoro harjoittelee Vattuniemen ala-asteen koulun ruokalassa maanantaisin. Kuoroon ei ole pääsykokeita. Ohjelmisto on monipuolista ja koostuu eri tyylilajeista. Kuoro myös esiintyy aktiivisesti. Kuoroa johtaa Päivi Järvinen.  

Kuoron hinta 100 € / oppilas / lukukausi

kesäleiri 2024.png

Leirit & kurssit

 

Musiikkileiri

ILMOITTAUDU TÄSTÄ!

Tervetuloa LMO:n musiikkileirille, joka tarkoitettu kaikille kouluikäisille musiikin harrastajille, joilla on jo soitin.

Leiri toteutetaan ma–pe 10.–14.6.2024 päivittäin klo 10–15.

Leirille voit osallistua näillä soittimilla:

  • piano: Taru Myöhänen-Mäkelä ja Jussi Pernu (myös vapaa säestys)

  • viulu: Susanna Arminen

  • sello: Laura Saari

  • oboe: Soineli Suomela

  • kitara: Timo Kaakkolammi

  • huilu: Laura Rahnasto

Leiriläisille järjestetään päivittäin 30 minuutin soittotunti. Lisäksi ohjelmassa on kaikenlaista muuta kivaa musiikkipitoista ohjelmaa sisällä ja ulkona. Leirillä voit myös suorittaa loppuun lukuvuoden aikana kesken jääneitä mupe- ja valinnaisopintoja, ja vaikkapa harjoitella omia soittokappaleita.

Leirin osallistumismaksu 280 euroa sisältää myös keittolounaan.

 

pariopetus
ryhmäopetus
aikuisopetus
leirit ja kurssit
bottom of page