top of page
Guitar Lesson

Opetus

Kitara ja nuotteja, nuottien kirjoitusta.

Valmennus

 

Valmennusopetuksessa tutustutaan musiikkiopistossa opiskeluun ja soittamiseen harrastuksena. Valmennus kestää yleensä yhden lukuvuoden – poikkeuksena mm. jousivalmennukset, joihin voi osallistua kahden lukuvuoden ajan, jos lapsi on aloittanut ryhmässä 5-vuotiaana. Tämän jälkeen voi hakeutua musiikkiopiston perusopintoihin oppilasvalintojen kautta. Valmennuspaikka ei takaa pääsyä perusopintoihin, mutta antaa hyviä valmiuksia opinnoille. Aiempi osallistuminen opiston toimintaan huomioidaan oppilasvalinnoissa.

Valmennusvuoden aikana tutustutaan soittimen hallinnan, laulamisen ja nuotinluvun perusasioihin, opetellaan toimimaan ryhmässä ja musisoimaan yhdessä muiden kanssa sekä opetellaan harjoittelun merkitystä. Valmennusopetuksen tarkoitus on luoda innostusta musisointiin ja antaa valmiuksia jatkaa musiikkiopiston perusopintojen oppilaaksi.


Opetus tapahtuu 2–4 oppilaan ryhmissä kerran viikossa, tunnin pituus 30–45 min.


Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: kanslia@lmo.fi

 

Lukukausimaksu 220€

Lukuvuoden 2022-2023 aikataulut

Sellopainotteinen jousivalmennus 4–6 -vuotiaille
Torstaisin klo 17.00–17.45
Opettajana Laura Saari

 

Alttoviulu/viulu-jousivalmennus (2016 syntyneet)
Torstaisin17.00–17.45
Opettajana Hanna Tyrväinen

 

Pianovalmennus (2016 syntyneet)

Edellytyksenä on piano/sähköpiano kotona. Piano-oppilaaksi valittavilta edellytetään akustista pianoa.

 • Maanantaisin klo 17.15–18.00, opettajana Taru Myöhänen-Mäkelä

 • Tiistaisin klo 17.00–17.45, opettajana Jussi Pernu

Puhallinvalmennus (2016 syntyneet)

Keskiviikkoisin klo 17.00-17.45

Opettajana Laura Rahnasto

valmennus
LMO:n oppilaita soittamassa.

Perusopinnot

Perusopetuksen instrumentit
 

Jousisoittimet : viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso
Puupuhaltimet: fagotti, huilu, klarinetti, nokkahuilu, oboe, saksofoni
Vaskipuhaltimet: käyrätorvi, pasuuna, kornetti, trumpetti 

Kitara
Piano
 

Perusopintojen tarkoituksena on innostaa oppilas musiikin tavoitteelliseen opiskeluun ja musiikillisten taitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen oppilaan vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Tarjoamalla tilaisuuksia monipuoliseen musiikilliseen toimintaan musiikin perusopinnot kehittävät oppilaan musiikillista ja luovaa ajattelua.
 

Musiikin perusopintojen keskeisenä sisältönä on monipuolinen perehtyminen instrumentin perustekniikkaan, ohjelmistoon ja ilmaisumahdollisuuksiin. Opinnoissa tutustutaan monipuolisesti erilaisiin musiikin työvälineisiin ja työtapoihin ottaen huomioon oppilaan tavoitteet.


Perusopintojen opintokokonaisuudet ovat

 • Instrumenttiopinnot (instrumentti- ja yhteismusisointitaidot)

 • Musiikin perusteiden alkeet (Mupe1 ja Mupe2)

 • Valinnaiset ryhmäopinnot (mm. luovan tuottamisen taidot)

 

Perusopinnoissa oppilas ja opettaja määrittelevät lukuvuoden alussa yhdessä tavoitteet kyseiselle lukuvuodelle. Oppimisen arviointi painottuu jatkuvan palautteen antamiseen siten, että se edistää asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Vuosittaisen arvioinnin yhteydessä oppilas arvioi omaa työskentelyään ja edistymistään suhteessa lukuvuoden alussa asetettuihin tavoitteisiin ja perusopetuksen kokonaistavoitteisiin.

Piano ja nuotit.

Syventävät opinnot

 

Musiikin syventävissä opinnoissa oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja valmistaa musiikillista osaamista osoittavan laajan oppimäärän lopputyön, joka voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskittyä tiettyyn syvennettyyn osaamiseen. Oppilas asettaa lopputyön tavoitteet ja päättää lopputyön toteutustavan yhteistyössä opettajiensa kanssa.

Syventävien opintojen opintokokonaisuudet ovat

 • Instrumenttiopinnot

 • Valinnaiset ryhmäopinnot ja lopputyöhön liittyvät muut opinnot

 

Syventäviin opintoihin sisältyvän lopputyön tekemistä tuetaan oppilaan opintosuunnitelmaan sisällytettävillä muilla opinnoilla, jotka määritellään oppilaan valitseman suuntautumisvaihtoehdon perusteella. Suuntautumisvaihtoehdot ovat instrumentti, luova tuottaminen tai projekti.

Syventävien opintojen alkaessa oppilas tekee yhdessä opettajien kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jota tarkistetaan vuosittain opintojen edetessä. Arvioinnilla tuetaan oppilaan taitojen syvenemistä opintojen painottumisen ja lopputyön mukaisesti.

Vuosittaisen arvioinnin yhteydessä oppilas arvioi omaa työskentelyään ja edistymistään suhteessa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin ja syventävien opintojen kokonaistavoitteisiin.

 

Lopputyö arvioidaan osana syventäviä opintoja. Päättötodistukseen merkitään sanallinen arvio oppilaan suorittamasta laajasta oppimäärästä.

LMO:n oppilaita soittamassa Viking Grosso konsertissa.

Yhteismusisointi

 

Superjouset

 • torstaisin klo 15.15–16.45, johtaa Laura Saari.

 

Kamariorkesteri

 • torstaisin klo 18.00-19.45

 

Kitarayhtyeet

 • muodostetaan syksyn alussa. Lisätietoa kitaraopettajilta

Vapaa säestys

 

Puhallinorkesterit

 • GBW-puhallinorkesteri kokoontuu periodimaisesti erikseen sovittavina aikoina.

 • Mini-AbbbA maanantaisin klo 17.00–18.00 alkaa 29.8.2022

 • AbbbA maanantaisin klo 18.15–20 alkaa 29.8.2022

AbbbA ja Mini-AbbbA harjoittelevat Musik- och kulturskolan Sandelsin Gyllenberg-salissa osoitteessa Topeliuksenkatu 2 (aulasta hissillä alas kerrokseen -2). AbbbA-orkestereiden ajankohtaisista asioista tiedotetaan täällä.

Kuoro

Harjoitusajat maanantaisin Vattuniemen ala-asteen ruokasalissa (katutaso):

    klo 19.00-19.40 lasten kuoro
    klo 19.45-21.00 aikuisten kuoro

Kuoroissa ei ole pääsyvaatimuksia. Aikuisten kuorossa toivotaan tutun  laulun esittämistä johtajalle, jolla hän määrittelee äänialan. Lapsikuoroon osallistutaan aikuisen kanssa. Yli 10 vuotiaat voivat halutessaan osallistua yksin. Tervetuloa aluksi tutustumaan!

Maksut

- Lapsikuoro on maksuton
- Aikuisten kuoro 50€ / kevätkausi, LMO:n kannatusyhdistyksen jäsenille maksuton (voit liittyä täällä: https://www.lmo.fi/kannatusyhdistys, jäsenmaksu vuodelle 2023 on 30€)
 

Lapsi ja opettaja kitaratunnilla.

Musiikin perusteet ja valinnaiset ryhmäopinnot

 

Musiikin perusteiden alkeisopetuksessa oppilas harjaantuu rytmin, melodian ja harmonian hahmottamiseen ja saa valmiuksia käytännön muusikkouteen. Musiikin luku- ja kirjoitustaidot kehittyvät. Samalla tutustutaan musiikin historiaan ja eri tyyleihin. Oppilas saa valmiuksia myös säveltämiseen ja improvisointiin.


Valinnaisten ryhmäopintojen tavoitteena ovat mm. luovan tuottamisen taidot. Opinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota musiikin perusteiden opinnoissa hankittujen alkeistaitojen syventämiseen ja soveltamiseen eri tavoin.

RYHMÄT 2022–2023

Lukuvuoden 2022–2023 ryhmien aikataulut

Kurssien sisältökuvaukset

Opettajat:

Maanantai Antti Korhola
Tiistai Antti Korhola
Keskiviikko Mari Sainio

perusopinnot
syventävät opinnot
yhteismusisointi
musiikin perusteet
aikuisopetus ja kurssit
Aikuinen pianotunnilla.

Aikuisopetus ja -kurssit

 

Opistomme opetus on ensi sijaisesti suunnattu lapsille ja nuorille, mutta myös aikuiset voivat opiskella musiikkia opistossamme. Aikuisoppilaita otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä lukukaudeksi kerrallaan, jos kyseisen instrumentin opettajien lukujärjestyksessä on tilaa. Myös oppituntien määrä ja pituus on sovittavissa lukukausittain.

 

Alla on esimerkkejä aikuisille tarjottavista tuntipaketeista:

 • 5 x 30 min soitonopetus 150 €

 • 5 x 45 min soitonopetus 225 €

 • 10 x 30 min soitonopetus 300 €

 • 10 x 45 min soitonopetus 450 €

 • 15 x 30 min soitonopetus 450 €

 • 15 x 45 min soitonopetus 675 €

 

Aikuisoppilaat voivat osallistua myös ryhmäopetukseen, jos ryhmissä on tilaa.

bottom of page