top of page
Guitar Lesson

Opetus

Kitara ja nuotteja, nuottien kirjoitusta.

Karusellivalmennus eskari-ikäisille (2017 syntyneet)

 

Karusellin soittimet ovat piano, kitara, viulu/alttoviulu ja nokkahuilu. Jokaiseen karusellisoittimeen tutustutaan 6-8 viikon ajan, jonka lisäksi lapsille esitellään muitakin soittimia lukuvuoden aikana.

Opetus tapahtuu 4 oppilaan ryhmissä kerran viikossa. Tunnin pituus on 45 minuuttia.

Valmennus on tarkoitettu syksyllä 2023 eskarissa aloittaville (2017 syntyneet)Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Karusellivalmennuksessa tutustutaan musiikkiopistossa opiskeluun ja soittamiseen harrastuksena. Karusellivuoden aikana tutustutaan soittimien hallinnan, laulamisen ja nuotinluvun perusasioihin, opetellaan toimimaan ryhmässä ja musisoimaan yhdessä muiden kanssa sekä opetellaan harjoittelun merkitystä. 

Valmennusopetuksen tarkoitus on luoda innostusta musisointiin ja antaa valmiuksia jatkaa musiikkiopiston perusopintojen oppilaaksi. Karuselli kestää yhden lukuvuoden, jonka jälkeen voi hakeutua musiikkiopiston perusopintoihin oppilasvalintojen kautta. Valmennuspaikka ei takaa pääsyä perusopintoihin, mutta antaa hyviä valmiuksia opinnoille. Aiempi osallistuminen opiston toimintaan huomioidaan oppilasvalinnoissa. 

Lukukausimaksu 220€

Lisätietoa: kanslia@lmo.fi

Lukuvuoden 2023-2024 aikataulu

Karusellivalmennus eskari-ikäisille
Torstaisin klo 17.15–18.00
Opettajat

Taru Myöhänen-Mäkelä (piano)

Timo Kaakkolammi (kitara)

Susanna Arminen (viulu/alttoviulu)

Laura Rahnasto (nokkahuilu)

Heidi Saarikoski (rytmiryhmä)

valmennus
LMO:n oppilaita soittamassa.

Perusopinnot

Perusopetuksen instrumentit
 

Jousisoittimet : viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso
Puupuhaltimet: fagotti, huilu, klarinetti, nokkahuilu, oboe, saksofoni
Vaskipuhaltimet: käyrätorvi, pasuuna, kornetti, trumpetti 

Kitara
Piano
 

Perusopintojen tarkoituksena on innostaa oppilas musiikin tavoitteelliseen opiskeluun ja musiikillisten taitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen oppilaan vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Tarjoamalla tilaisuuksia monipuoliseen musiikilliseen toimintaan musiikin perusopinnot kehittävät oppilaan musiikillista ja luovaa ajattelua.
 

Musiikin perusopintojen keskeisenä sisältönä on monipuolinen perehtyminen instrumentin perustekniikkaan, ohjelmistoon ja ilmaisumahdollisuuksiin. Opinnoissa tutustutaan monipuolisesti erilaisiin musiikin työvälineisiin ja työtapoihin ottaen huomioon oppilaan tavoitteet.


Perusopintojen opintokokonaisuudet ovat

 • Instrumenttiopinnot (instrumentti- ja yhteismusisointitaidot)

 • Musiikin perusteiden alkeet (Mupe1 ja Mupe2)

 • Valinnaiset ryhmäopinnot (mm. luovan tuottamisen taidot)

 

Perusopinnoissa oppilas ja opettaja määrittelevät lukuvuoden alussa yhdessä tavoitteet kyseiselle lukuvuodelle. Oppimisen arviointi painottuu jatkuvan palautteen antamiseen siten, että se edistää asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Vuosittaisen arvioinnin yhteydessä oppilas arvioi omaa työskentelyään ja edistymistään suhteessa lukuvuoden alussa asetettuihin tavoitteisiin ja perusopetuksen kokonaistavoitteisiin.

Piano ja nuotit.

Syventävät opinnot

 

Musiikin syventävissä opinnoissa oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja valmistaa musiikillista osaamista osoittavan laajan oppimäärän lopputyön, joka voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskittyä tiettyyn syvennettyyn osaamiseen. Oppilas asettaa lopputyön tavoitteet ja päättää lopputyön toteutustavan yhteistyössä opettajiensa kanssa.

Syventävien opintojen opintokokonaisuudet ovat

 • Instrumenttiopinnot

 • Valinnaiset ryhmäopinnot ja lopputyöhön liittyvät muut opinnot

 

Syventäviin opintoihin sisältyvän lopputyön tekemistä tuetaan oppilaan opintosuunnitelmaan sisällytettävillä muilla opinnoilla, jotka määritellään oppilaan valitseman suuntautumisvaihtoehdon perusteella. Suuntautumisvaihtoehdot ovat instrumentti, luova tuottaminen tai projekti.

Syventävien opintojen alkaessa oppilas tekee yhdessä opettajien kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jota tarkistetaan vuosittain opintojen edetessä. Arvioinnilla tuetaan oppilaan taitojen syvenemistä opintojen painottumisen ja lopputyön mukaisesti.

Vuosittaisen arvioinnin yhteydessä oppilas arvioi omaa työskentelyään ja edistymistään suhteessa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin ja syventävien opintojen kokonaistavoitteisiin.

 

Lopputyö arvioidaan osana syventäviä opintoja. Päättötodistukseen merkitään sanallinen arvio oppilaan suorittamasta laajasta oppimäärästä.

LMO:n oppilaita soittamassa Viking Grosso konsertissa.

Yhteismusisointi

 

Superjouset

 • torstaisin klo 16–17.30, johtaa Laura Saari

Superjouset on musiikkiopiston nuorempien oppilaiden jousiorkesteri, jossa aloitetaan kun soittotunteja on takana noin kaksi vuotta. Ohjelmisto orkesterissa on monipuolista ja omia stemmoja harjoitellaan sekä omilla soittotunneilla, että omissa stemmaharjoituksissa. Superjouset esiintyvät 1-3 -kertaa lukukaudessa.

 

Kamariorkesteri

 • torstaisin klo 18.00-19.45, johtaa Hanna Tyrväinen

Kamariorkesteri on musiikkiopiston vanhempien oppilaiden jousiorkesteri, johon siirrytään opettajien harkinnan mukaan, kun soittotunteja on takana useampia vuosia. Ohjelmisto orkesterissa on monipuolista ja omia stemmoja harjoitellaan sekä omilla soittotunneilla, että omissa stemmaharjoituksissa. Kamariorkesteri esiintyy 1-3 -kertaa lukukaudessa, ja tekee myös vapaaehtoisia matkoja.

 

Kitarayhtyeet

 • muodostetaan syksyn alussa. Lisätietoa kitaraopettajilta Timolta ja Mikaelilta.

Vapaa säestys

 

Puhallinorkesterit

 • GBW-puhallinorkesteri kokoontuu periodimaisesti erikseen sovittavina aikoina.

 • Mini-AbbbA maanantaisin klo 17.00–18.00 alkaa 21.8.2023

 • AbbbA maanantaisin klo 18.15–20 alkaa 21.8.2023

AbbbA ja Mini-AbbbA harjoittelevat Musik- och kulturskolan Sandelsin Gyllenberg-salissa osoitteessa Topeliuksenkatu 2 (aulasta hissillä alas kerrokseen -2). AbbbA-orkestereiden ajankohtaisista asioista tiedotetaan täällä.

Kuoro

Harjoitusajat maanantaisin Vattuniemen ala-asteen ruokasalissa (katutaso):

    klo 18.00-18.35 lasten kuoro 6-9-vuotiaille
    klo 18.40- (kesto n.1,5h) aikuisten kuoro

Kuoroissa ei ole pääsyvaatimuksia. Aikuisten kuorossa toivotaan tutun laulun esittämistä johtajalle, jolla hän määrittelee äänialan. Tervetuloa aluksi tutustumaan!

Kuoroja johtaa Päivi Järvinen

Maksut

- Lapsikuoro on maksuton opiston muuhun toimintaan osallistuville oppilaille, syksyn 2024 maksu muille ilmoitetaan pian.
- Aikuisten kuoron syyskauden 2024 maksu ilmoitetaan pian.
 

Ilmoittautuminen: kanslia@lmo.fi

Lapsi ja opettaja kitaratunnilla.

Musiikin perusteet ja valinnaiset ryhmäopinnot

 

Musiikin perusteiden alkeisopetuksessa oppilas harjaantuu rytmin, melodian ja harmonian hahmottamiseen ja saa valmiuksia käytännön muusikkouteen. Musiikin luku- ja kirjoitustaidot kehittyvät. Samalla tutustutaan musiikin historiaan ja eri tyyleihin. Oppilas saa valmiuksia myös säveltämiseen ja improvisointiin.


Valinnaisten ryhmäopintojen tavoitteena ovat mm. luovan tuottamisen taidot. Opinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota musiikin perusteiden opinnoissa hankittujen alkeistaitojen syventämiseen ja soveltamiseen eri tavoin.

RYHMÄT 2023–2024

Lukuvuoden 2023–2024 ryhmien aikataulut

Kurssien sisältökuvaukset

Opettajat:

Maanantai Antti Korhola
Tiistai Antti Korhola
Keskiviikko Mari Sainio

perusopinnot
syventävät opinnot
yhteismusisointi
musiikin perusteet
aikuisopetus ja kurssit
Guitar Close Up

Aikuisopetus ja -kurssit

Opistomme opetus on ensi sijaisesti suunnattu lapsille ja nuorille, mutta myös aikuiset voivat opiskella musiikkia opistossamme. Aikuisoppilaita otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä lukukaudeksi kerrallaan, jos kyseisen instrumentin opettajien lukujärjestyksessä on tilaa. Myös oppituntien määrä ja pituus on sovittavissa lukukausittain.

 

Alla on esimerkkejä aikuisille tarjottavista tuntipaketeista:

5 x 30 min soitonopetus 150 €

5 x 45 min soitonopetus 225 €

10 x 30 min soitonopetus 300 €

10 x 45 min soitonopetus 450 €

15 x 30 min soitonopetus 450 €

15 x 45 min soitonopetus 675 €

 

Aikuisoppilaat voivat osallistua myös ryhmäopetukseen, jos ryhmissä on tilaa.

musiikkileiri
kesäleiri 2024.jpg

Kesän 2024 musiikkileiri

Ilmoittaudu nyt!

Tervetuloa LMO:n musiikkileirille, joka tarkoitettu kaikille kouluikäisille musiikin harrastajille, joilla on jo soitin.

Leiri toteutetaan ma-pe 10.-14.6.2024 päivittäin klo 10-15.

Leirille voit osallistua näillä soittimilla:

 • piano: Taru Myöhänen-Mäkelä ja Jussi Pernu (myös vapaa säestys)

 • viulu: Susanna Arminen

 • sello: Laura Saari

 • oboe: Soineli Suomela

 • kitara: Timo Kaakkolammi

 • huilu: Laura Rahnasto

Leiriläisille järjestetään päivittäin 30 minuutin soittotunti. Lisäksi ohjelmassa on kaikenlaista muuta kivaa musiikkipitoista ohjelmaa sisällä ja ulkona. Leirillä voit myös suorittaa loppuun lukuvuoden aikana kesken jääneitä mupe- ja valinnaisopintoja, ja vaikkapa harjoitella omia soittokappaleita.

Leirin osallistumismaksu 280 euroa sisältää myös keittolounaan.

Aikuisten kesäopetuksesta voit kysyä lisätietoa: matti.jordman@lmo.fi

bottom of page