top of page

Muskarit

Musiikkileikkikoulussa tarjotaan varhaisiän musiikkikasvatusta, joka tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Tavoitteena on tarjota lapselle musiikillisia elämyksiä, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle. Lapsen keskittymiskykyä, kuunteluherkkyyttä ja kielellisiä valmiuksia harjaannutetaan musiikin avulla. Toiminnallisten ja elämyksellisten tuntien lomassa lapsen motoriset taidot ja mielikuvitus kehittyvät. Musiikki ja leikki mahdollistavat itsensä ylittämisen ja erilaisten tunteiden ilmaisun. Lapsen itsetunto ja positiivinen minäkuva vahvistuvat kannustavassa ja hyväksyvässä ilmapiirissä.

Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille, oppilaaksi otetaan ilmoittautumis-järjestyksessä. Ryhmässä on 6–10 lasta, kaikki tunnit ovat 45 min kerran viikossa. Aamutunnit pidetään klo 9–12 välillä ja iltatunnit klo 16.30 alkaen. Tarkempaa tietoa muskarin käytännöistä löytyy muskarin ukk-sivulta.

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2024-2025 muskareihin

Lapset otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä alkaen 1.4.2024.

Ilmoittautumislinkki etusivulla.

 

Lukukausimaksu

180 €

 

Päiväkotimuskari

Päiväkoti Ankkalammessa toimii päiväkotimuskari. Päiväkodin lapset voivat osallistua muskariin päiväkotipäivän aikana.

 

Opettajat

Musiikkileikkikoulussa opettavat varhaisiän musiikinopettajat

  • Riikka Helske • 050 365 2201 • riikka.helske@lmo.fi

  • Laura Rahnasto, 040 5190 291

  • Heidi Saarikoski

  • Ella Eriksson

Lisätietoa

LMO:n kansliasta ma–pe 9.00–16.30

puhelin 044 2355 065

kanslia@lmo.fi

Tiedottaminen

Pyrimme vähentämään paperisten tiedotteiden jakamista ja jatkossa tiedotammekin muskariperheitä muutaman kerran vuodessa sähköpostitse. Kaikki tiedotteet ja muut muskariasiat löytyvät myös nettisivuiltamme.

Lauttasaaren musiikkiopiston muskareiden opettajat Laura, Aino ja Riikka.

Laura               Aino             Riikka

Lapsia soittamassa muskarissa.

Muskareiden lukujärjestys 2024-2025

muskareiden aikataulu
muskareiden ryhmät

Muskareiden ryhmät

bottom of page